Gói Miễn Phí

Gói Free

0 ₫
 • Nguồn video từ Youtube
 • Mỗi video dài tối đa 10 phút
 • Dịch tối đa 1000 từ / video
 • Giới hạn 3 video / ngày

Gói Cơ Bản

Gói CB1

Gói cơ bản

1,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn video từ Youtube
 • Mỗi video dài tối đa 10 phút
 • Dịch tối đa 2000 từ / video
 • Chạy tối đa 1 video cùng lúc
 • Giới hạn 100 video / ngày
 • Lưu trữ: Miễn phí

Gói CB2

Gói cơ bản

2,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn video từ Youtube
 • Mỗi video dài tối đa 20 phút
 • Dịch tối đa 4000 từ / video
 • Chạy tối đa 2 video cùng lúc
 • Giới hạn 300 video / ngày
 • Lưu trữ: Miễn phí

Gói CB3

Gói cơ bản

3,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn video từ Youtube
 • Mỗi video dài tối đa 30 phút
 • Dịch tối đa 6000 từ / video
 • Chạy tối đa 3 video cùng lúc
 • Giới hạn 600 video / ngày
 • Lưu trữ: Miễn phí

Gói Nâng Cao

Gói NC5

Gói nâng cao

5,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn từ Youtube
 • Nguồn từ file video (.mp4)
 • Nguồn từ file âm thanh (.wav)
 • Mỗi video dài tối đa 50 phút
 • Dịch tối đa 10,000 từ / video
 • Chạy tối đa 5 video cùng lúc
 • Không giới hạn số lượng video
 • Lưu trữ Miễn phí
 • Được cấp phần mềm dịch riêng

Gói NC10

Gói nâng cao

10,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn từ Youtube
 • Nguồn từ file video (.mp4)
 • Nguồn từ file âm thanh (.wav)
 • Mỗi video dài tối đa 100 phút
 • Dịch tối đa 20,000 từ / video
 • Chạy tối đa 10 video cùng lúc
 • Không giới hạn số lượng video
 • Lưu trữ Miễn phí
 • Được cấp phần mềm dịch riêng

Gói NC15

Gói nâng cao

15,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn từ Youtube
 • Nguồn từ file video (.mp4)
 • Nguồn từ file âm thanh (.wav)
 • Mỗi video dài tối đa 150 phút
 • Không giới hạn số từ / video
 • Chạy tối đa 15 video cùng lúc
 • Không giới hạn số lượng video
 • Lưu trữ Miễn phí
 • Được cấp phần mềm dịch riêng